Thoes

Prins Paul I mit zien adjudanten Ton en Koy

Zaoterdig 7 januari is onger groeate belangsjtilling, tiejes eine sjieke Bontje Aovendj in 't Gemeinsjapshoes in Nunûm, Paul van Berkel, oetgerope toet oze jubileumprins van 't Bosuuleriëk. Zien adjudanten Ton en Koy zulle 'm dees daag biej sjtaon om 'm door de drukke tieëd haer te sjleipe. Prins Paul I zal biej de Bosuule väörop gaon mit ziene sjpräök:

Jeugdprinses Evelien I mit adjudant Maurik

Zaoterdig 21 januari is tiejes ein sjieëk fieëst mit DJ Willie, Evelien Eussen, oetgerope toet jeugdprinses van de Bosuulkes. Häör adjudant Maurik zal 'm dees daag biej sjtaon om 'm door de drukke tieëd haer te sjleipe. Jeugdprinses Evelien I zal biej de Bosuulkes väörop gaon mit häöre sjpräök:

Boerebroelof: 2023

Broed: Joyce

Joyce van Giedo van Lei van Drees vanne Busjop en van Monique van Broer van Tuuëm oet ut Sjansmaekersriëk.

Broedegom: Roy

Roy van Hans van Baer en An vanne Busjop oet Heitse en van Monique van Jan vanne Crieëmer en Mia van Luë Tuuën vanne keeper.

Kinjerboerebroelof: 2023

Broed: Alessia

Alessia van Jean-Peter van Christine en Sef van Sjeng van Thies van Sjang oet de sjeur en 
Trui van Sjang vanne kepèl 
en van Pina van Alfredo van Costanza  en Maria van Luigi en Emilia oet Italië

Broedegom: Yves

Yves van Denys van Thieu van Lauke van de Hamaeker en Marian van Wiel van Pauwe Harrié
en van Nina van Jan van Peetje van de Witte oet Remunj en van José van Thei van Wullem van de Witte Door oet Herte

Belangriëk Bericht
Bosuule, Bosuulinne en anger Vastelaovendjvierders, bedankt väör de sjoeane Vastelaovendj!
Litste Gastebook Bericht

Hub Stassen buuttereedner Sjreef:

kin inne mig belle.ivm afspraak 2024

Sjponsoren